Dørene til bodrommene på oddetallsiden åpnes for vanlig kodebrikke med øyeblikkelig virkning, slik at alle kan komme seg ned i boden sin, når de måtte ønske.

Vi henstiller alle til ikke å sette fra seg ting i kjellergangene i fellesområdene. Vi ber alle beboere om å etterleve denne regelen. Det oppfordres også til at beboere følger med og melder fra til styret eller vaktmester om en oppdager forsøpling av fellesområdene.

Husk at forsøpling/henstilling av ting koster penger å fjerne og siden alle utgifter slår tilbake på felleskostnadene våre, håper vi nå at vi slipper å bruke penger på slikt heretter.

Styret

Andre innlegg: