I år har styret besluttet å gjennomføre generalforsamlingen med avstemming digitalt. I tillegg skal vi holde beboermøte samme dag som den digitale avstemmingen åpner den 7. mai. Der vil vi, i tillegg til å gå gjennom saker fremmet i Generalforsamling, gå gjennom økonomi, drenering, uteareal og eventuelle andre saker samt la ordet gå fritt for dem som har ting de vil ta opp og lurer på.

Styret vil også ta med egne pc’er slik at vi kan hjelpe de beboerne som ikke syns det er like greit med digital avstemming. Vi ønsker at alle skal få til dette. Har du ikke fått laget deg en bruker på Min side i portalen (ABBL), så hjelper vi også med dette.

Møtet vil bli avholdt på Rykkinn skole 7. mai. Innkalling vil komme senere i april, men vi ber alle om å holde av ettermiddag/kveld og håper at så mange som mulig vil komme. Det er viktig for et godt bomiljø at vi møtes og snakker om vanskelige og enklere saker og i det hele tatt diskuterer dette og hint.

Vi ønsker alle velkommen!

Mvh,
Styret

Andre innlegg: