Ved den store parkeringsplassen står det et lite hus og noen benker. Vi kaller dette huset Bjørneparken. Borettslaget eier huset og det kan leies ut til beboere for 200 kr. Ta kontakt med styret eller vaktmesteren hvis du ønsker å leie huset. Huset har enkelt standard og det er toalett og vask.

Om sommeren setter vi ut griller ved benkene. Bruk gjerne benkene og grillene, men ikke vær for høylytt å husk å rydde opp etter deg.