Blokkansvarlige har ansvar for hver sin blokk, og det er blokkansvarlig som skal kontaktes for saker som ikke er av teknisk karakter. Ved større saker eller klager, kontakt styret skriftlig.

Nr. 18 – 24: William Christensen – william@bryn1.no – tlf. 942 54 580

Nr. 26 – 32: Lisbeth Mysen – lisbeth@bryn1.no – tlf. 996 17 631

Nr. 36 – 40: Silje Hansen – silje@bryn1.no – tlf. 996 48 514

Nr. 23 – 29: Anders Hammargren – anders@bryn1.no – tlf. 970 16 950

Nr. 33 – 37: Marit Hjørnegård – marit@bryn1.no – tlf. 468 03 720

Nr. 39 – 43: Monica Brandshaug – monicab@bryn1.no – tlf. 472 34 055

Nr. 45 – 51: Monica Brandshaug – monicab@bryn1.no – tlf. 472 34 055