Blokkansvarlige har ansvar for hver sin blokk, og det er blokkansvarlig som skal kontaktes for saker som ikke er av teknisk karakter. Ved større saker eller klager, kontakt styret skriftlig.

Nr. 18 – 24: Espen Thorvaldsen – espen@bryn1.no – tlf. 91334891

Nr. 26 – 32: Eva Søvre – eva@bryn1.no – tlf. 906 21 080

Nr. 36 – 40: Silje Hansen – silje@bryn1.no – tlf. 996 48 514

Nr. 23 – 29: Anders Hammargren – anders@bryn1.no – tlf. 970 16 950

Nr. 33 – 37: Marit Hjørnegård – marit@bryn1.no – tlf. 468 03 720

Nr. 39 – 43: Jofrid Gjesme – jofrid@bryn1.no – tlf. 922 13 291

Nr. 45 – 51: Monica Brandshaug – monicab@bryn1.no – tlf. 472 34 055