Grunnet gjentatte og pågående tilfeller av grov forsøpling på fellesområdene i bodrommene mellom nr. 29 og 33 og mellom nr. 37 og 39, har styret bestemt at tilgangen til bodrommene  stenges for fri ferdsel.

Døren til bodrommene vil være åpent onsdager mellom kl. 18.00 og 19.00 for beboere som trenger tilgang til sine boder.

Søppel skal aldri hensettes på fellesområder, og vi ber alle beboere om å etterleve denne regelen. Det oppfordres også til at beboere følger med i sine oppganger og bodrom og meld i fra til styret eller vaktmester om en oppdager forsøpling av fellesområdene.

Søppel som hensettes på fellesområder, må fjernes av flere grunner men spesielt på grunn av brannfare. Det sier seg selv at forsøpling er lite koselig for bomiljøet vårt.

Å fjerne søppel betyr ekstra kostnader for felleskapet.  Disse kostnadene må legges over på den enkeltes felleskostnader ved at felleskostnadene må settes opp. Det ønsker ingen.

Styret beklager ulempen dette medfører for beboere, men vi ser ingen annen løsning på et forsøplingsproblem som har vedvart over flere år, og som har blitt alt for kostbart.

Dersom det er behov for tilgang utenom onsdager kl. 18.00-19.00, kontakt vaktmester i arbeidstiden, eller blokkansvarlig utenom arbeidstid.

Styret

Andre innlegg: