Sommeren 2021 fikk styret en mistanke om at det kunne være alvorlig koblingsfeil med slukene på de «gamle» vaskerommene hos en del beboere. Det ble hos én beboere oppdaget at sluket fra vaskerommet ikke var koblet videre til noe sted, altså at avløpsvannet enten gikk ut i det fri, eller stoppet i en fortetning i røropplegget.

Vi sendte i den forbindelse ut et skriv hvor vi ønsket tilbakemelding fra beboere med mer informasjon for å se om dette var et problem hos flere.

Saken er blitt undersøkt, og det er blitt gjennomført befaring hos flere beboere i ulike blokker.

Konklusjonen er at det ikke er funnet noen alvorlig koblingsfeil med slukene hos beboere.

Det som derimot ble funnet, er at flere beboere har delvis eller helt tette sluk på vaskerommet på grunn av dårlig vedlikehold. Slukene på vaskerommet blir i liten grad benyttet, og det kan da danne seg forsteining fra støv, møkk og annet som måtte befinne seg nede i slukene. Disse bør i så fall stakes opp av en rørlegger, og det må i så fall beboer sørge for selv.

De som har «gamle» sluk, har sluket på vaskerommet koblet sammen med sluket på badet. Det skal renne vann til baderomssluket fra sluket på vaskerommet.

Det er beboeres ansvar å holde alle sine sluk i orden, ref. Husordensreglene. Slukene skal rengjøres med jevne mellomrom, og det må brukes avløpsåpner som Mudin eller lignende. Mudin kan bestilles og kjøpes av vaktmesteren.

Dersom sluk ikke holdes i orden, kan beboer bli erstatningspliktig ved vannskader som følge av tett sluk.

Har du spørsmål angående sluk, ikke nøl med å kontakte styret på post@bryn1.no eller vaktmester på kontor@bryn1.no eller tlf. 913 89 600.

Mvh,
Styret

Andre innlegg: