Styret anmoder alle beboere om ikke å benytte blinkende julelys, da dette kan være forstyrrende og sjenerende ovenfor naboer, jmf Husordensreglene §1a: «Boligen må ikke benyttes slik at det sjenerer andre».
Med de nye balkongene hvor skilleveggene består av frostet glass, vil lys kunne smitte over på nabobalkonger og inn mot stuene til naboer. Dette må tas hensyn til.

Det er observert hundeposer henslengt i oppgangene. Dette må opphøre straks! Hundeeiere skal ta med seg slik søppel hjem eller kaste det i søppelkasser i stien eller i restavfall på avfallsplassen vår. Vi ber naboer være observante å melde fra til styret eller vaktmester med en gang.

Det er i noen oppganger hensetting av ting som ikke hører hjemme der. Husk det er kun lov med barnevogner og HC-utstyr. Alt annet må tas med inn i leiligheten eller settes i egen bod (ikke i kjellergangene).

Vi har også fått et problem med tagging i borettslaget. Vi henstiller til ungdommen om ikke å gjøre dette. Det koster oss en del penger å fjerne det og veggene blir veldig stygge. Vi ber foreldre følge med på barna. 😊

Noen kaster også søppel ut av soveromsvinduene og fra balkongene på oddetallsiden. Dette er ikke OK for noen. Vi ber om at søppel kastes inne hos en selv.

Hilsen styret og vaktmesteren

Andre innlegg: