Det er tillatt å holde hund og katt i borettslaget. Før anskaffelse av husdyr, må alle i oppgangen informeres. Ved helsemessig problematikk rundt husdyrholdet, må styret involveres og eventuelt godkjenne/avvise husdyrholdet.

Les mer om dyrehold i borettslaget:
Husordensregler: bryn1.no/husordensregler/
Les om dyrehold: bryn1.no/dyrehold/

 

Her er utdrag fra Husordensreglene angående husdyrhold:

9. HUSDYRHOLD
a) Det er tillatt å holde hund og katt i borettslaget. Før anskaffelse av husdyr, må alle i oppgangen
informeres. Ved helsemessig problematikk rundt husdyrholdet, må styret involveres og eventuelt
godkjenne/avvise husdyrholdet.
b) De som anskaffer husdyr, plikter å gi dyrene forskriftsmessig stell og passe dem slik at de ikke er til
sjenanse for øvrige leieboere. Dyr må ikke etterlates alene i leiligheten uten at eieren er sikker på at
dette ikke medfører sjenanse for naboer.
c) Ved lufting av dyr skal dette foretas av en person som mestrer dyret. Uavhengig av den generelle
båndtvang, skal hunder og katter holdes i bånd på borettslagets område hele året. Dette gjelder også i
oppgangene. Oppgangsdørene må ikke settes opp for at dyr skal finne veien inn selv.
d) Ekskrementer som dyret måtte etterlate seg på borettslagets eiendom, skal straks fjernes.
e) Ved enhver skade som påføres borettslagets eiendom av hund/katt, blir eieren av dyret erstatningspliktig.
f) Eventuelle klager skal rapporteres skriftlig til styret. Dersom eieren ikke retter seg etter skriflig
advarsel, kan styret forlange dyret fjernet med 1 – en måneds varsel.