Det er ikke lov med husdyrhold i borettslaget, men det kan likevel søkes til styret om å holde husdyr dersom en oppfyller visse krav, jmf. § 9a i Husordensreglene.

Det er ikke tillatt å holde hund eller katt (unntatt innekatt, førerhund og tjenestehund) uten styrets godkjennelse og uten at særskilt grunn foreligger (Borettslagslovens §5-11 4. ledd). Husdyr må godkjennes fra de som bor i oppgangen. Søknad sendes styret vedlagt legeerklæring og godkjenning fra naboene.

For å søke om å ha hund må følgende dokumentasjon leveres inn til styret:

  • Søknad med underskrift (Last ned søknadsskjema her.)
  • Underskrift fra alle naboer i oppgangen (side 2 i søknadsskjemaet).
  • Erklæring fra lege om at du bør ha husdyr.

Søknad med vedlegg sendes på epost til post@bryn1.no eller den kan legges som papirformat i styrets postkasse som henger utenfor kontor/styrerom mellom nr. 37 og nr. 39.

Les mer om dyrehold i borettslaget:
Husordensregler: bryn1.no/husordensregler/
Les om dyrehold: bryn1.no/dyrehold/

 

Her er utdrag fra Husordensreglene angående husdyrhold:

9. HUSDYRHOLD (fra Husordensreglene)

a) Det er ikke tillatt å holde hund eller katt (unntatt innekatt, førerhund og tjenestehund) uten styrets godkjennelse og uten at særskilt grunn foreligger (Borettslagslovens §5-11 4. ledd). Husdyr må godkjennes fra de som bor i oppgangen. Søknad sendes styret vedlagt legeerklæring og godkjenning fra naboene.

b) De som har fått tillatelse til å holde husdyr, plikter å gi dyrene forskriftsmessig stell og passe dem slik at de ikke er til sjenanse for øvrige leie­boere. Dyr må ikke etterlates alene i leiligheten uten at eieren er sikker på at dette ikke medfører sjenanse for naboer.

c) Husdyr skal ikke luftes på borettslagets område. Ved lufting av dyr skal dette foretas av en person som mestrer dyret. Uavhengig av den generelle båndtvang, skal hunder og katter holdes i bånd på borettslagets område hele året. Dette gjelder også i oppgangene.

d) Ekskrementer som dyret måtte etterlate seg på borettslagets eiendom, skal straks fjernes.

e) Ved enhver skade som påføres borettslagets eiendom av hund/katt, blir eieren av dyret erstatningspliktig.

f) Eventuelle klager skal rapporteres skriftlig til styret. Dersom eieren ikke retter seg etter skriflig advarsel, kan styret forlange dyret fjernet med 1 – en måneds varsel.