Elbillading

Pris for lading vil variere ut i fra spotprisen på strøm. Oppdaterte priser vil komme frem i Monta-appen.
Det vi lønne seg å lade på tidspunkter hvor strømprisen er lav, spesielt om natten eller på andre tidspunkter hvor det er lave priser.

Alle beboere med garasjeplass i garasjeanlegget, kan bestille lader.

NB: det går ikke å kjøpe og montere opp sin egen lader – den vil ikke fungere i borettslagets infrastruktur. Lader må bestilles gjennom borettslagets leverandør. Les mer om hvorfor under spørsmål og svar under.

Bestille lader:

Bestilling av lader, inkl. montering, fyll ut følgende skjema:
https://bluetec.no/14176

Koble opp betalingsløsning

For nye brukere: Slik kobles ladestasjonen opp mot Monta betalingsløsning.

Spørsmål og svar om ladeanlegget:

Hvordan bestilles en lader?2024-02-06T18:33:06+01:00

Bestilling av lader, inkl. montering, fyll ut følgende skjema:
https://bluetec.no/14176

Oppdatert pris for lader inkluderet montering finner du inne i besetillingskjemaet over.

Bestillingen er en juridisk avtale som gjøres mellom deg og vår leverandør BlueTec AS. Har du spørsmål, kontakt BlueTec på tlf. 33 33 11 00 eller epost elbil@bluetec.no

Kan beboere kjøpe andre (billigere) ladere enn den som ligger i tilbudet (Zaptec Pro)?2023-02-16T09:35:51+01:00

Nei.

Alle beboere må benytte den type lader som tilbys fra leverandør (Bluetec), da denne passer inn i borettslagets system og infrastruktur for anlegget. Ladestasjonene er koblet sammen og kommuniserer med hverandre over internett. Vi må alle derfor ha lik type ladere som passer inn i infrastrukturen. Andre typer ladere vil ikke fungere i vårt anlegg.

Kan beboere installere/montere lader selv?2023-02-16T09:35:32+01:00

Nei.

Det er strengt forbudt for andre enn autoriserte fagpersoner å utføre arbeider på elektrisk anlegg. Ingen andre enn vår leverandør (Bluetec) har lov til å gjøre arbeider på ladeanlegget i borettslaget.

Det er er altså kun leverandøren (Bluetec) som har lov til å montere eller demontere ladere for beboere.

Må beboere tappe strøm fra egen leilighet ned til ladestasjonen?2023-02-16T09:36:32+01:00

Nei.

Dette har tidligere blitt nevnt som en mulig løsning, men slik blir det ikke. Strømmen i ladeanlegget hentes fra borettslagets 6 tavlerom, og beboere kjøper strømmen som forbrukes av felleskapet (borettslaget). Ladeanlegget kobler seg på eksisterende tavler, og vil utnytte strømkapasiteten som vi allerede har gjennom laststyring. Det er derfor ikke lagt inn økt kapasitet. Borettslaget benytter sjelden maksimal effekt av total strømkapasitet, og overskytende kapasitet fordeles til ladeanlegget gjennom et «smart» system med laststyring. Det betyr at mer strøm fordeles til ladeanlegg når det benyttes lite strøm hos beboere, og motsatt vil det gå mindre strøm til ladeanlegget på de tidene av døgnet hvor det benyttes mer strøm, f.eks ved middagstider, juleaften etc.

Er det mulighet å betale for ladestasjon med en nedbetalingsplan?2023-02-16T09:37:03+01:00

Ja det er det.

I bestillingsskjemaet kan du krysse av for «Ønsker du delbetaling via Svea Finans?». Dette blir i så fall en avtale mellom deg og Svea Finans som borettslaget ikke har noe med å gjøre.

Kan andre lade på laderen på min garasjeplass?2023-04-26T10:02:07+02:00

Nei.

Laderen på din p-plass er din personlige lader som kun du har anledning til å operere. Start og stopp av lading skjer gjennom appen Monta EV charge. Laderen vil ikke fungere for andre uten at du gir tilgang til dette.

Får borettslaget fellesladere som kan kan benyttes av besøkende og andre?2023-04-19T12:15:03+02:00

Ja. Borettslaget har satt opp 2 stk felles ladere nede på P-plass hvor den gamle kompressoren sto plassert. Dette er et tilbud tiltenkt både eksterne og beboere som ikke har tilgang på egen lader.
Merk at det kun er kjøretøy under lading som kan stå parkert på felles ladeplass. Når lading er ferdig, må kjøretøyet umiddelbart flyttes så andre som eventuelt står i ladekø kan benytte felles ladere.

Hva med hyblene/1-romsleilighetene som ikke har garasjeplass? Hvor kan de lade sine kjøretøy?2023-02-16T09:38:43+01:00

Beboere som bor i hybel/1-romsleilighetene, kan lade på felles ladere ned på P-plassen. De det gjelder vil kunne lade her til samme pris som for beboere forøvrig.
For eksterne som lader på borettslagets fellesladere, vil pris følge markedspris.

Hvordan betales strømforbruket ved lading?2023-03-02T12:22:19+01:00

Beboere kjøper strømmen som brukes fra felleskapet (borettslaget), og vil ikke inngå i beboers private strømavtale i leiligheten. Betaling skjer gjennom en app hvor hver beboer legger inn et betalingskort på sin profil/bruker. Strømforbruk betales fortløpende når det lades, ved trekk fra betalingskort som er registrert hos den enkelte profil/bruker. Det er borettslaget som administrerer betalingssystemet, men det er leverandør av systemet som administrere betaling av lading. Det vil ikke sendes ut faktura. Kvittering på kjøp vil ligge i appen.

Hva blir pris for strømmen når en lader?2023-03-02T15:27:49+01:00

Prisen for strøm i ladeanlegget bestemmes av styret.
En aktiv ladestasjon har et månedlig gebyr på kr. 50,-.

Kan ladestasjonen tas med om en flytter?2023-02-16T09:41:13+01:00

Ladestasjonen er beboers private eiendel som beboer har betalt for, og beboer bestemmer selv hva som skjer med ladestasjon ved salg av bolig. Ladestasjonen er å regne som fastmontert utstyr, så sjekk med din eiendomsmegler hva du som selger bør foreta deg dersom du ønsker å ta med deg ladestasjonen ved flytting.
Demontering skal, uten unntak, kun gjøres av leverandør (BlueTec), og det medfører en kostnad for beboer.
Merk dere at bakplaten på laderen er borettslagets eiendom og kan ikke tas med ved flytting. Denne bakplaten må en anskaffe selv dersom en tar med seg laderen og skal montere den opp et annet sted.
Kontakt styret dersom det blir aktuelt med en demontering.

Dersom noe ikke fungerer og en trenger support, hvem kontaktes?2023-04-19T12:18:07+02:00

Det er vår leverandør BlueTec AS som skal stå for vedlikehold, service og support. Ta kontakt med elbil@bluetec for support.
Du kan eventuelt kontakte Anders i styret på 970 16 950 dersom det gjelder Monta betalingsløsning.

Jeg har ikke ladbart kjøretøy hybrid enda, men planlegger å anskaffe dette senere. Går det greit å vente og heller installere lader på et senere tidspunkt?2023-03-02T12:28:20+01:00

Ja. Beboere kan når som helst bestille lader ved å fylle ut bestillingsskjemaet her: https://bluetec.no/14176.
Bestilling gjøres gjennom vår leverandør BlueTec AS, og er en avtale mellom deg og leverandøren.
Beboer vil da få et nytt pristilbud på ladestasjon med gjeldende oppdaterte priser for utstyret inkludert montering. Oppdatert pris vises i bestillingsskjemaet.
Vårt anlegg blir satt opp med tanke på fremtiden, og kan når som helst ekspanderes med flere ladere. Anlegget er også rigget for å kunne få inn mer strømkapasitet, dersom det blir et behov i fremtiden.

Gå til toppen