Generalforsamlingen 2022 (avholdt 11. mai 2022) stemte for styrets forslag om å omdisponere belånte midler til å montere opp et felles ladeanlegg for lading av elektriske kjøretøy.

Styret vil nå jobber videre med saken, i samarbeid med ABBL.

Mer informasjon kommer.