Flere abonnenter, deriblant oss her i borettslaget, som vanligvis får vann fra Aurevann, får nå sitt drikkevann fra Holsfjorden på grunn av midlertidige endringer i driften ved vannbehandlingsanleggene.

Det gjelder områdene; Sollihøgda, Skui, Isi, Rykkinn, Bryn, Løkenlia i Vestre Bærum samt Solvik, Høvik, Fornebu og Snarøya i Østre Bærum.

Vannet fra Holsfjorden har et høyere fargetall enn vannet fra Aurevann og har derfor en svak gulfarge. Det har ikke noe å si for drikkevannskvaliteten. Vann fra begge vannverkene er godt vann og er i henhold til alle kravene i Drikkevannsforskriften.

Les mer på kommunens hjemmeside.

Har du spørsmål, kontakt kommunen.

Andre innlegg: