Prisen for strøm i ladeanlegget bestemmes av styret.
En aktiv ladestasjon har et månedlig gebyr på kr. 50,-.