Beboere kjøper strømmen som brukes fra felleskapet (borettslaget), og vil ikke inngå i beboers private strømavtale i leiligheten. Betaling skjer gjennom en app hvor hver beboer legger inn et betalingskort på sin profil/bruker. Strømforbruk betales fortløpende når det lades, ved trekk fra betalingskort som er registrert hos den enkelte profil/bruker. Det er borettslaget som administrerer betalingssystemet, men det er leverandør av systemet som administrere betaling av lading. Det vil ikke sendes ut faktura. Kvittering på kjøp vil ligge i appen.