Nei.

Laderen på din p-plass er din personlige lader som kun du har anledning til å operere. Start og stopp av lading skjer gjennom appen Monta EV charge. Laderen vil ikke fungere for andre uten at du gir tilgang til dette.