Nei.

Laderen på din plass er din personlige lader som kun du har anledning til å operere. Start og stopp av lading skjer gjennom en app (mer informasjon kommer). Laderen vil ikke fungere for andre.