Ladestasjonen er beboers private eiendel som beboer har betalt for, og beboer bestemmer selv hva som skjer med ladestasjon ved salg av bolig. Ladestasjonen er å regne som fastmontert utstyr, så sjekk med din eiendomsmegler hva du som selger bør foreta deg dersom du ønsker å ta med deg ladestasjonen ved flytting.
Demontering skal, uten unntak, kun gjøres av leverandør (BlueTec), og det medfører en kostnad for beboer.
Merk dere at bakplaten på laderen er borettslagets eiendom og kan ikke tas med ved flytting. Denne bakplaten må en anskaffe selv dersom en tar med seg laderen og skal montere den opp et annet sted.
Kontakt styret dersom det blir aktuelt med en demontering.