Nei.

Dette har tidligere blitt nevnt som en mulig løsning, men slik blir det ikke. Strømmen i ladeanlegget hentes fra borettslagets 6 tavlerom, og beboere kjøper strømmen som forbrukes av felleskapet (borettslaget). Ladeanlegget kobler seg på eksisterende tavler, og vil utnytte strømkapasiteten som vi allerede har gjennom laststyring. Det er derfor ikke lagt inn økt kapasitet. Borettslaget benytter sjelden maksimal effekt av total strømkapasitet, og overskytende kapasitet fordeles til ladeanlegget gjennom et «smart» system med laststyring. Det betyr at mer strøm fordeles til ladeanlegg når det benyttes lite strøm hos beboere, og motsatt vil det gå mindre strøm til ladeanlegget på de tidene av døgnet hvor det benyttes mer strøm, f.eks ved middagstider, juleaften etc.