Under vask må alle vindusspalter og vinduer holdes lukket. Sjekk dette nøye, slik at dere ikke får fuktskader inne. Fukt som trenger inn og ødelegger vegger, gulv etc. uten at det blir lukket, vil ikke bli erstattet. Står vinduer synbart åpne, vil vask ikke utføres på dette området.

Det skal vaskes mot skogen på baksidene av blokkene på oddetallsiden og på inngangspartiene til partallsiden.

Fremdriftsplan er som følger:
Nr. 18-24 (blokk 3): tirsdag 30/5 og onsdag 31/5
Nr. 26-32 (blokk4): Onsdag 31/5 og torsdag 1/6
Nr. 36-40 (blokk 5): torsdag 1/6 og fredag 2/6
Nr. 23-29 (blokk 9): Mandag 5/6 og tirsdag 6/6
Nr. 31-37 (blokk 10): Tirsdag 6/6 og onsdag 7/6
Nr. 39-43 (blokk 11): Onsdag 7/6 og torsdag 8/6
Nr. 45-51 (blokk12): Torsdag 8/6 og fredag 9/6

Alle gavlvegger vil bli vasket.

Fasadevask vil bli utført av firmaet Elite Servicepartner AS.

Kontakt styret eller vaktmester ved eventuelle uklarheter og spørsmål.

Andre innlegg: