Garasjevask vil bli utført 30. og 31. mai. Alle biler og dekk o.a. må ut før de starter kl. 7 om morgenen.

Fordelingen av hvilke blokker blir som følger:
Tirsdag 30. mai: Nr. 23-51 og 36 -40.
Onsdag 31. mai: Nr. 18-32

Styret minner om våre husordensregler, som sier at kun ett par dekk er tillatt på plassen. Alt annet vil nå bli kjørt bort med søppeltaxi etter ett varsel til eier. Eier vil bli belastet utgiften, se vår husordensregel pkt. 4 Garasjer. Det kan være tillatt med sykkel, men da må bilen kunne holde seg innenfor grensen for plassen og ikke stå langt ut i kjørefeltet.

Det kan parkeres på gresset for dem som ikke har andre muligheter. Husk at skal bilen stå på vår P-plass over flere dager, må P-brikke m/tlf.nr. legges i ruten.Andre innlegg: