Det var et lurespørsmål – alle borettslagets regler, slik som vedtekter, husordensregler, meldinger fra styret på nettsiden bryn1.no, epost, SMS eller via oppslag/papirmeldinger i postkassen, må overholdes til enhver tid. Alle beboere er pliktig å sette seg inn i og følge borettslagets regler.

Da vil alle kunne ha det trygt og godt i vårt kjære borettslag.

For vi bor i et stort borettslag med 289 enheter/leiligheter, og vi bor tett. Det er også svært lytt mellom leilighetene, så vi må alle vise hensyn og følge reglene som er satt. Det gjelder i borettslaget som ellers i samfunnet.

Spesielt må det vises hensyn til bråk/støy, og det er på dette punktet det syndes oftes mot reglene.

Husordensregel 1a er grunnregelen i borettslaget vårt. Den sier at «Boligen må ikke brukes slik at det sjenerer andre», og denne regelen går foran alle andre regler, uansett hva regelverket bestemmer rundt tidspunkter.

Oppussing

Det pusses opp en hel del i borettslaget, og det er bra for oss alle at leilighetene moderniseres og holdes ved like. Det er på ingen måte ulovlig å pusse opp.
Men oppussing avgir tidvis svært mye støy over lengre perioder. Det er derfor veldig viktig at de som pusser opp er nøye med reglene for når det er greit å bedrive aktiviteter som avgir mye bråk/støy.

Når kan du bruke støyende verktøy eller lignende?

Hverdager: Kl. 07.00 til kl. 20.00. Det anbefales likevel at bruken av støyende verktøy legges til vanlig arbeidstid kl. 08.00 – 16.00.
Lørdager: Kl. 07.00 til 18.00. Det anbefales å legge støyende oppussing til hverdagene.
Søndager: Ikke lov med støy
Juleaften: Ikke lov med støy
Helligdager/røde dager: ikke lov med støy
Lille juleaften: Kl. 07.00 – 17.00.
Romjulen, påske og pinse som ikke er helligdager/røde dager: Kl. 10.00 – kl. 15.00. Det anbefales likevel at det avgis minimalt med støy i disse tidsrommene.

Send ut varsel

Det kan være lurt å varsle naboer som kan bli berørt av støy før en setter i gang med støyende oppussing. Dette kan gjøres ved å henge opp lapp på oppslagstavlen, eller legge lapper i postkassene. Legg gjerne ved et telefonnummer en kan nås på. Husk også at det kan gjelde både din oppgang og nabooppgangene. Oppgi tidsrom for den verste støyen, slik at beboere eventuelt kan tilpasse seg situasjonen. Husk at noen jobber turnus på natt/kveld, og har behov for hvile på dagtid.

Les mer om oppussing her.

Generell støy

Vi bor tett og det er svært lytt mellom leilighetene. Bruk av sko inne vil for eksempel medføre støy til den som bor i leiligheten under, så det gjelder å ta hensyn til enhver tid.

Fest?
Vi trenger noen ganger å samle folk til sosiale lag. Pass da på at festen ikke går ut av kontroll når det gjelder støy. Det kan være veldig lurt å varsle naboene dersom en skal ha fest.

Dersom en får en nabo på døren som synes det blir for støyende, er det lurt å respektere dette og sørge for at støyen reduseres. Da unngår en kanskje et besøk av politiet.

Dersom en beboer ikke respekterer en direkte klage på støy fra en annen beboer, må politiet kontaktes. Send deretter en skriftlig klage til styret til post@bryn1.no.

Støyende barn?
Barn roper, leker og beveger seg masse. Det er helt naturlig. Men barn kan ikke slippes helt løs inne i leilighetene. Foresatte/foreldre må påse at barn holder et akseptabelt støynivå når de er innendørs. Send heller barna ut dersom de har behov for å bevege på seg. Vi har flere fine lekeplasser i umiddelbar nærhet i borettslaget.

Barn skal ikke leke i oppganger eller garasjer, jmf husordenreglene.

Etter kl. 22.00 skal det som generell regel være stille i alle leiligheter. Noen tror det ikke kan dusjes og lignende etter dette tidspunktet, men det er lov.

Støy fra balkongene

Alle beboere har fått nye flotte balkonger, og spesielt i sommermånedene benyttes balkongene mye av beboerne. Nytt med balkongene er at det ytterste leddet med skillevegg ikke dekker helt opp til taket, noe som innebærer at lyd overføres betydelig mer over til naboer enn tidligere. Dette må tas hensyn til.
Høy musikk, skrik og skrål og høylytt barnelek kan virke sjenerende for naboer.

Dersom en nabo klager på støy direkte til en nabo, må dette respekteres. Husk at det som regel er naboens oppfatning av støy som definerer hva som er støy eller ikke.

Etter kl. 22.00 skal høy musikk skrus ned til et mer lavmælt ninå.

Søppelhåndtering

Husholdningsavfall skal kastes i avfallsanlegget nede på P-plassen. Husholdningsavfall skal ikke kastes i søppelkassene plassert ut i selve stien.

Pass på at det ikke kastes mat eller annet organisk avfall fra balkongene og ned på bakken. Det vil medføre invasjon av rotter, måker og andre skadedyr.

Er det fullt i søppelkassene på P-plassen, må søppelet tas med hjem igjen til det er mulig å få kastet i søppelkassene. Det er ikke tillatt å sette igjen søppel utenfor søppelkassene.

Dersom vaktmester må bruke fritiden på å rydde på vårt avfallsanlegg, vil dette øke kostnadene for fellesskapet.
Dessuten vil organisk søppel som er satt utenfor avfallsanlegget tiltrekke rotter, måker og andre skadedyr.

Biler foran oppgangene

Det er ikke lov å parkere utenfor inngangene våre eller i stien.
Bilene vil være i veien for eventuelle syke- og brannbiler eller annen viktig, påtvungen transport. Det er lov å kjøre inn for og lesse av tungt eller pakke bilen til ferier, men påse at alt står klart av bagasje, slik at man bruker minst mulig tid på dette.
Biler som blir stående over lengre tid eller gjentagende ganger, vil bli tauet bort for eiers regning. Dette er omtalt i Husordensreglene pkt. 4.
Borttauing skjer uten varsel.

Garasjene

Det er en del beboere som lagrer ting på sin garasjeplass som ikke skal stå der.

Har du egen plass i garasjen, kan du parkere bilen eller motorsykkelen din der. Du kan også oppbevare sommer-/vinterhjulene dine der. På grunn av brannfaren skal det ikke lagres andre ting i garasjen. Alle kjøretøy som står i garasjen, skal være forsikret.

Les mer om garasjer i Husordensreglene pkt. 4.

Oppgangene

Oppgangene er et fellesareal som benyttes regelmessig av alle. Det er derfor fint om alle tar ansvar for at oppgangene er ryddig og fri for søppel og annet som hindrer fremkommelighet. Dersom beboere trenger helsehjelp, må helsearbeidere klare å komme seg frem i oppgangene. Det samme gjelder dersom det bryter ut brann.

På partallsiden er det en tendens til at beboere underetasjenen setter private eiendeler ut i gangen under trappen. Dette er ikke tillatt, og det blir ikke vasket skikkelig dersom det står ting i oppgangen.

Vi referer til husordenregel 1a, 2. ledd: påse at oppgangene ikke blir brukt som lekeplass. Barn skal under ingen omstendigheter leke i oppgangen.

Oppgangene skal til enhver tid være ryddet slik at det ikke skapes mistrivsel eller helsefarlige forhold. Det er ikke lov å oppbevare private eiendeler i oppgangen bortsett fra HC-artikler.

På oddetallsiden kan barnevogner hensettes under trappen i 1. etasje.
På partallsiden kan barnevogner hensettes på motsatt side av postkassene, men ikke slik at inngangen blir ufremkommelig for andre.

Klage på regelbrudd

Dersom det forekommer regelbrudd, må dette klages inn til styret skriftlig til post@bryn1.no for at styret skal kunne ta tak i saken. Skiftlig klage kan også levers på papir i styrets postkasse som henger på veggen mellom Bjørrnebærstien 37 og 39.

Det oppfordres til at beboere har en dialog med hverandre – det kan hindre at saker utarter seg til mer alvorlige og kostbare saker.

Brudd på reglene

Dersom styret mottar en klage fra en beboer, vil klagen bli behandlet på første styremøte etter at klagen er mottatt skriftlig. Det vil da tas en vurdering av klagen og behandling videre. Dersom klagen vurderes som alvorlig, vil styret skrive et formelt varsel til innklaget beboer.

Dersom problemet vedvarer, vil styret kjøre saken videre via borettslagets advokat. Neste steg er å føre saken for rettssystemet, og i ytterste konsekvens fall kan det føre til eksklusjon fra borettslaget. Det ønsker ingen, så det oppfordres til dialog og at vi alle viser respekt og omtanke for hverandre slik at alle kan leve et godt liv i vårt kjære borettslag.

Lurer du på noe angående det som blir nevnt i dette innlegget?
Ta kontakt med styret på post@bryn1.no, så besvarer styret alle innkommende spørsmål fortløpende.

Sommerhilsen
Styret

Andre innlegg: