I Husordensreglene §1B står det: «Bruk av vaskemaskin/ tørketrommel/støvsuger etter kl. 22.00 er ikke tillatt.»

Vi ber om at det meldes fra til styret (post@bryn1.no) med en gang slikt forekommer. Det ødelegger nattesøvnen til folk. Det er veldig lytt i våre blokker.

Vi ber om at alle tar hensyn til naboene.

Hilsen Styret

Andre innlegg: