Styret får med jevne mellomrom inn klager på mating av dyr på balkong eller fellesområder i borettslaget, og spesielt mating av fugler.

Mating av ville dyr må opphøre umiddelbart, da dette tilgriser nærliggende boliger og det vil tiltrekke seg skadedyr som rotter, mus og annet.

Spesielt mating av fugler fra egen balkong, gjør at det forsøples på nærliggende balkonger med fugleskit, støy og fjær. Dette er i så fall et klart brudd på husordensreglene og vedtektene.

Reglene rundt dette er godt forankret i borettslagets husordensregler og vedtekter:

Husordensregel §1a er vår hovedregel som trumfer alt annet, og den sier «Boligen må ikke brukes slik at det sjenerer andre.», og Vedtekter §4: «Boretten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig skade eller ulempe for øvrige beboere.».

Nå som temperaturen har blitt mer sommerlig, minnes det også om reglene for støy når en sitter på balkongen. Husk at det er nærhet til soverom fra alle balkonger i borettslaget. Husk at det kan være en nabo eller to som jobber turnus.

Mvh
Styret

Andre innlegg: