Styret har ofte behov for å informere beboere om ulike aktuelle saker som pågår. Til nå har vi benyttet rundskriv og hengt opp oppslag i oppgangene i papirformat. Styret ønsker å trappe ned bruken av papir. Informasjonen fremover vil derfor bli digital.

Borettslaget har fått ny nettside. All relevant og viktig informasjon til beboere vil bli lagt ut på bryn1.no.

For å få epostvarsel når noe nytt publiseres på nettsiden, må du registrere deg på bryn1.no (nederst på siden).

Er du ikke digital?

Bruker du ikke epost eller internett? Du kan få informasjon på papir om du ikke er digital – meld i såfall fra til styret ved å ringe eller sende sms til tlf 970 16 950.

Registrering i ABBL-portalen

Styret ønsker å ha muligheten til å sende ut viktig informasjon på epost, SMS eller ringe. Spesielt i prekære situasjoner som brann og vannlekkasjer, vil det bli behov for å raskt ta kontakt med beboere.

Vi mangler kontaktinformasjon (tlf og epost) på mange beboere. Vi ber derfor alle beboere om å logge seg på portalen til ABBL (abbl.bbl.no/minside) for å sjekke om tlf og epost er lagt inn.
Er ikke tlf og epost lagt inn, må dette legges inn.
Les mer om registrering i Portalen her: bryn1.no/registrering-i-portalen/

Får du problemer med å logge på, kontakt ABBL på post@abbl.no eller styret.

Andre innlegg: