Styret har valgt å ikke bestille felles containere til restavfall i år.

Dette gjøres for å holde kostnadene nede og for å spare der vi kan, uten at det går ut over driften av borettslaget.

Borettslaget har containeren nede ved traktorgarasjen som er åpen hver onsdag kl. 18.00 til 19.00. Styret ser derfor ikke behovet for å bruke penger på ekstra containere.

Ved behov for å kaste større mengder avfall, henvises det til Isi avfallsanlegg som er åpent til kl. 21.00 mandag til torsdag, og kl. 16.00 fredag og lørdag.
Spesialavfall må uansett kastes på Isi av den enkelte beboer.

Mvh,
Styret

Andre innlegg: