Isi gjenvinningsstasjon er nærmeste kommunale avfallsanlegg.

Les mer her.