Det er besluttet å avvikle kurv for kast av småelektronikk i borettslaget, som til nå har stått nede ved containeren ved traktorgarasjen. Kurven er nå fjernet, og det er derfor ikke tillatt å hensette småelektronikk ved containeren.

Har du behov for å kaste småeletronisk avfall, må dette fremover gjøres på Isi avfallstasjon.

Andre innlegg: