Julepapir skal ikke kastes i papiravfall, men i restavfall, da det inneholder leire. Vår husholdningscontainer vil være åpne for alle fra i dag til over nyttårshelgen for at man skal kunne kaste julepapir o.a. der. Vaktmester har skiftet lås, slik at dere kan bruke oppgangsdørnøkkel for å låse opp.

Vi ber samtidig om at det ikke kastes mat, ordinært husholdningsavfall, materialer, større møbler, sorte avfallsposer o.l., da dette uansett ikke skal kastes i denne containeren og fyller opp unødig. Gebyrer for dette er skyhøyt. Sett heller ikke fra dere hvitevarer, da dette ikke kan fjernes av vaktmester. Slike ting må kastes på ISI eller leveres andre, dertil egnede steder.

Vaktmesteren har fri i romjulen.

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år.

Hilsen vaktmesteren og styret

Andre innlegg: