I løpet av juli har det blitt kastet restavfall i containere for matavfall. Kommunen tømmer derfor ikke disse containerne. Våre to matcontainere har nå ikke blitt tømt i juli.

Vi har nå vært nødt til å bestille ekstra tømming på våre to matavfallscontainere. Det koster kr. 2471,- per container.

Vi ber alle om å kaste søppel i riktig container. Skal barna deres kaste søppel, må det forklares viktigheten av å kaste på riktig sted. Hvis feil søppel går inn i bilens system, vil det gå i stykker og da vil vi få regningen for dette.

Fortsetter dette, ser styret for seg to ting som kan løse problemet.

– Det ene er at vi må sette opp husleien (felleskostnaden).
– Det andre er at vi bare vil ha containerne åpne en time om dagen og med vaktmesteren som vakt.

Ingen av disse tingene synes styret er holdbart. Det burde ikke være vanskelig å kaste søppel i riktig container.

Andre innlegg: