Det har den siste tiden vært smekk fullt på vår felles parkeringsplass langs Leirdueveien, noe som har ført til feilparkeringer på gress og vanskelig fremkommelighet.

Vi minner om at alle kjøretøy som parkeres på borettslagets felles parkeringsplass, skal ha plassert et godkjent parkeringsbevis lett synlig i frontruten.

Mange kjøretøy har ikke fremlagt godkjent parkeringsbevis i tillegg til at det er flere feilparkerte kjøretøy, tilhengere og avskiltede kjøretøy som står der nede.

Borttauing

På bakgrunn av denne kaotisk situasjon, vil borettslaget nå og fremover sette i gang en ekstra kontroll av parkeringsplassen. Kjøretøy uten parkeringstillatelse, tilhengere med og uten båt og avskiltede biler vil tauses bort for eiers regning og risiko, jmf. borettslagets Husordensregler §5.

Styret anmoder alle egne beboere om å synlig plassere ett av de utdelte P-bevisene med telefonnummer påskrevet i sine kjøretøy, dersom en har kjøretøy stående fast nede på P-plassen.

Våre naboer som har fått lov til å disponere plasser mens deres brannskadede garasjer utbedres, har fått tydelig beskjed om å legge sine P-bevis, utstedt av oss, synlig i sine kjøretøy.

Kjøretøy uten synlig parkeringsbevis vil taues bort.

For parkering generelt, ta kontakt med vaktmester dersom en har spørsmål.

Felles ladestasjon

Borettslaget har satt opp 2 ladere på parkeringsplassen hvor den gamle søppelkomprimatoren sto, som er tilgjengelig for bruk for alle, også besøkende. De 2 plassene er ikke merket opp enda, men for de som benytter disse laderne, er det viktig at det gjøres plass til to kjøretøy; en plass rett ved siden inntil strøsandtårnet, og en på utsiden nærmere avfallstasjonen.

Kjøretøy  som forhindrer plass til 2 biler, tauses bort uten forvarsel for eiers regning og risiko.

Merk også at det er kun lov å stå på ladeplass mens kjøretøyet lades. Kjøretøy som ikke lades, taues bort jmf. Vedtektene §8.

En vil enkelt kunne se i ladeaappen Monta om en lader eller ikke, og den varsler deg også ved oppstart og avslutning av lading. På selve ladeboksen skal det lyse blått når en lader. Det lyser grønt når det ikke lades.

Beboere må informere besøkende om reglene for bruk av ladeplassene.

Mvh,
Styret

Andre innlegg: