Med kulda som er over oss, har vi nå flere tilfeller av kondensproblemer i leiligheter i borettslaget. Dette kommer av at flere av leilighetene i oppgangen lukker alle luker, vindusspalter og ventiler. Dette er feil bruk.

 Alle ventiler, lufteluker og vindusspalter må stå åpne og ikke dekkes til på noen måte, ellers vil det dannes kondens i flere leiligheter og ventilasjonsanlegget.

Om du tetter alle luker, kan det forårsake skader hos naboen din og/eller på det mekaniske ventilasjonsanlegget vi har. Det kan også etter hvert dannes sopp. Om noe av dette skjer, kan man risikere å måtte betale for utbedring av skade, også hos naboen din.

Man må ikke kople kjøkkenvifte eller tørketrommel til ventilasjonsanlegget. Ventiler på bad og kjøkken må ikke dekkes til eller tettes igjen.

Det finnes ventiler på alle kjøkken, bad- eller vaskerom og WC i alle leiligheter. Har man ikke slike ventiler, ta kontakt med vaktmesteren.

For å få et godt og varmt inneklima uten for mye luftfuktighet, er det viktig at alle ventiler, luker og vindusspalter er åpne til enhver tid.

Se for øvrig informasjon som ligger på https://bryn1.no/ventilasjon-og-inneklima/ og https://bryn1.no/viktig-om-inneklima-og-lufting/

Hilsen
Styret og vaktmester

Andre innlegg: