Kjære alle beboere.

Vår leverandør BlueTec AS er godt i gang med å montere opp vårt felles ladeanlegg.
De har startet i garasjen i blokk 5 (nr. 36-40) og vil forsette i de andre garasjene fortløpende.

Arbeidet vil medføre at det tidvis vil kunne oppstå kortere sperringer inne i garasjene, så vi håper alle beboere er tålmodige og viser hensyn til arbeidet som pågår.

Det er kommet inn bestilling på ladere fra 42 beboere. I første omgang vil det legges opp kabling fra tavlerom og ut i garasjene. Først når det er ferdig, monteres opp ladere til beboere som har bestilt. Viktig at alle rydder plassen sin før BlueTec går i gang med å montere ladere.

Det tas sikte på at arbeidet vil pågå til uke 10, men endringer i tidsplanen kan oppstå.

Har du spørsmål, kontakt Anders i styret (anders@bryn1.no eller 970 16 950) eller vaktmester (kontor@bryn1.no eller 913 89 600)

Mvh,
Styret

Andre innlegg: