Som andelseier i borettslaget har du en del plikter. Noen av pliktene må følges opp, mens andre plikter gjelder ved uforutsette og uventede situasjoner. 

Alle andelseiere har plikt til å melde inn skader så raskt som mulig til styret. Bygningsmassen har borettslaget ansvar for, men styret er helt avhengig av at beboere melder skader inn så en kan sette i gang utbedring.

Brann- og vannskader er de to store ulykkeshendelsene vi absolutt ikke ønsker og er ofte svært kostbare å utbedre, så her må en melde i fra til styret umiddelbart når skade oppdages.

Det anbefales på det sterkeste at alle andelseiere har tegnet en innboforsikring som dekker skader, brann og annet som måtte oppstå inne hos den enkelte beboer. Om du ikke har forsikring, er risikoen stor for at du ender opp med å få et betalingskrav.

Vi har listet opp noen av de viktigste pliktene du har som andelseier:

  • RØROPPLEGG TIL VANN; andelseier må passe på at alt av røropplegg i egen boenhet fungerer uten lekkasjer. Dersom en vannskade skjer på grunn av lekkasje i rør som burde vært utbedret, kan andelseier stilles til ansvar. Andelseier må selv bestille rørlegger ved den minste mistanke om lekkasje.
    VIKTIG; Alt av vannlekkasjer, uansett størrelse, MÅ meldes inn til styret og vaktmester så raskt som mulig. Tid er viktig ved slike skader, og du som andelseier kan stilles ansvarlig av forsikringsselskapet, dersom ikke varsling har skjedd raskt nok.
  • SLUK; borettslaget har hovedansvaret for slukene, men andelseier har ansvar for å vedlikeholde sine sluk med jevne mellomrom. Det anbefales rengjøring med oppløsende middel, helst Mudin minst én gang i halvåret på alle sluk og avløp. Dersom en pusser opp badet og monterer nytt sluk, betaler borettslaget for selve sluket. Egen spesifisert faktura må vedlegges søknaden, se informasjon på hjemmesiden bryn1.no/refusjoner-sluk/
    VITKIG: dersom du merker at sluket begynner å gå tett, må du som andelseier umiddelbart utbedre dette. Dersom sluket skaper vannskader, kan du som andelseier stilles til økonomisk ansvar.
  • VENTILASJON; Andelseier er pliktig å holde lufteventiler og -luker åpne, slik at frisk luft slipper inn i leiligheten. Unnlater en å gi leilighetene rikelig med frisk luft, kan det oppstå kondens skader på linje med vannskader. Les mer om ventilasjon her.
  • INNGANGSDØRENE TIL LEILIGHETENE; inngangsdører til alle leilighetene ble byttet i 2017, men vi har fått tilbakemeldinger på at flere andelseiere nå har skjevheter, sprekker/luftlekkasjer eller trege dører. Dersom du opplever noe av dette, meld i fra til styret. Det er borettslaget som har ansvaret for dørene.
  • VINDUENE; borettslaget har ansvar for alle vinduer i leilighetene, så dersom du opplever feil eller mangler, må dette meldes inn til styret og/eller vaktmester. Men beboere har ansvar for å bruke vinduene forskriftsmessig. I det ligger blant annet at det ikke er lov å henge tepper som festes inn under selve vinduskarmen. Dette vil skade vinduet, og det er i så fall andelseiers ansvar.
  • FELLESOMRÅDENE; det er borettslaget som har ansvar for fellesområdene, men andelseiere må melde fra dersom det oppstår skader på fellesområdene. En vanlig skade er at en kan komme bort i betongveggene nede i garasjene med bil – da er det viktig at dette meldes inn så vaktmester og styret kan utbedre skaden. Betongen i garasjene overvåkes av et system for å sikre bæreevnen og kvaliteten på betongen.

Borettslaget, ved styret, har ansvaret for mye, men andelseiere har også en god del ansvar som en må være bevisst på. Er du i tvil om du skal melde i fra, så ta kontakt med styret eller vaktmester som tar en vurdering. Det er bedre å melde i fra en gang for mye, enn for lite.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med styret eller vaktmester.

Mvh,

Styret

Andre innlegg: