Nøkkel til oppgang

Nøkler til oppgang må bestilles gjennom ABBL på deres hjemmeside. Det gjøres oppmerksom på at det påbeløper kostnad fra nøkkelleverandør for bestilling av nøkler. For å bestille riktig nøkkel, er det viktig å notere koder på originalnøkkel. Dersom du ønsker nøkler tilsendt, kan dette kun skje pr. rekommandert post. Nøkler kan evt. hentes hos leverandøren. Se mer info hos ABBL.no

Her kan du bestille ny nøkkel til oppgangen.

Nøkkel til egen leilighet og postkasse

Disse nøklene er du selv ansvarlig for og de kan kopieres hos en leverandør du velger selv.