Bryn borettslag I ble stiftet 18. november 1969, og består av 289 boenheter fordelt på syv bygninger.

Borettslaget består av forskjellige typer leiligheter:

14 stk. 5-roms
14 stk. 1-roms
75 stk. 2-roms
44 stk  3-roms
142 stk 4-roms

Om noen beboere sitter på historie, gamle bilder, dokumenter osv fra 60- og 70-tallet, så ta gjerne kontakt med anders@bryn1.no.

Styret

Styret består av:
1 styreleder
3 styremedlemmer
1 styremedlem fra ABBL
2 varamedlemmer
1 varamedlem fra ABBL

Historisk tilbakeblikk

Utbyggingen av Rykkinn innebar mange nye elementer innen boligbygging. Lavblokkene i Bjørnebærstien og Bringebærstien hadde fra kommunens side et særlig fokus og det ble derfor utlyst en egen arkitektkonkurranse for disse blokkene. Kommunen gjorde det klart at de her ønsket seg nye og utradisjonelle løsninger både i forhold til den bygningsmessige og utformingen av bomiljøet som helhet. Vinneren var arkitekt Ragnar Evensen A/S og Selvaag Bygg sto for utbyggingen.

Blokkene og bomiljøet ble svært nyskapende og tiltrakk seg oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Mange lot seg begeistre av utforming, materialvalg og hvordan målet om å skape et godt bomiljø ble løst. Man ønsket å skape et bilfritt område og bygget derfor store underjordiske parkeringsanlegg og satte av god plass til utendørs gjesteparkering.

Blokkene stod ferdig i løpet av året 1971 og de fleste flyttet inn i løpet av 1971 – 1972. Vi har fortsatt beboere som flyttet inn når blokkene var nye som stadig bidrar med sin kunnskap til stor glede for oss alle sammen.

Viktigst for oss i dag er nok å kunne få bo i et bilfritt miljø med godt gjennomtenkte arkitektoniske løsninger.  Den fine plasseringen av blokkene skaper et åpent og innbydende inntrykk med god plass og mange grønne lunger. Her trives vi!

(Kilde: Anna Holt (2009). Rykkinn er ingen drabantby, masteroppgave, Universitet i Oslo)