Garasjene

Har du egen plass i garasjen, kan du parkere bilen eller motorsykkelen din der. Du kan også oppbevare sommer-/vinterhjulene dine der. På grunn av brannfaren skal det ikke lagres andre ting i garasjen. Alle kjøretøy som står i garasjen, skal være forsikret.

Les mer om garasjer i Husordensreglene pkt. 4.

Garasjeåpnere kan kjøpes av vaktmester; ring tlf. 913 89 600 eller send epost til kontor@bryn1.no.

Ønsker du å montere lader til ladbart kjøretøy på din garasjeplass? Les mer om hvordan du bestiller her.

Parkering i stien og utenfor oppgangene

Det er ikke lov å parkere utenfor inngangene våre eller i stien.
Bilene vil være i veien for eventuelle syke- og brannbiler eller annen viktig, påtvungen transport. Det er lov å kjøre inn for og lesse av tungt eller pakke bilen til ferier, men påse at alt står klart av bagasje, slik at man bruker minst mulig tid på dette. Biler som blir stående over lengre tid eller gjentagende ganger, vil bli tauet bort for eiers regning. Dette er omtalt i Husordensreglene pkt. 4. Borttauing skjer uten varsel.

Den store P-plassen

Hver husstand har to P-kort. Disse skal brukes hvis man har flere biler eller har gjester over flere dager. Kortet fylles ut med eget telefonnummer, slik at vaktmester kan komme i kontakt med deg ved behov. Man trenger ikke å gi gjester et slikt kort hvis de ikke skal stå der i mer enn to døgn. Kortet gjør det enklere for vaktmesteren å følge med på at det ikke står uvedkommende biler der. Slike biler blir tauet bort uten varsel.

Det er ikke tillatt med avskiltede biler på plassen vår. Disse vil bli tauet bort omgående, jmf. Husordensreglene pkt. 5.