Det er nå delt ut to kort til hver husstand for biler som parkerer permanent på parkeringsplassen vår. Disse skal man skrive sitt telefonnummer på, slik at vaktmester kan komme i kontakt med deg om det er behov. Man trenger ikke å gi gjester et slikt kort om de ikke skal stå der en uke eller mer. Vi har gjort dette av to grunner. Den ene er at vi nå har fått avstengt store deler av P-plassen pga. våre prosjekter. Det andre ar at vi har hatt et problem med at andre som ikke hører hjemme hos oss, bruker plassen. Det vil med dette kortet bli enklere for vaktmesteren å følge med på at det ikke står uvedkommende biler der. Slike biler blir tauet bort.

Kortene skal ikke lånes ut til naboen eller gis bort til noen. Det tilhører to kort til hver husstand. Trenger man flere, ta kontakt med vaktmester eller styret, så får dere det.

Det er ikke tillatt med biler uten skilt på plassen vår. Disse vil bli tauet bort omgående.

Andre innlegg: