Protokollen fra årsmøtet er delt ut i papir til alle beboere.

Den kan også lastes ned fra portalen, og den ligger her (PDF).

Styret

Andre innlegg: