Her følger referat fra beboermøte tirsdag 7. mai 2024.
Referent: Anders Hammargren

Drenering
Spørsmål om prøvegravingen høsten 2023: Det ble tatt jordprøver for å undersøke hvilke typer masser som møter entreprenøren når de graver opp, og om det er mulig å gjenbruke den massen som allerede ligger der.
Det ble funnet asbest i de gamle dreneringsplatene. Dette må saneres på riktig måte, når de fjernes.

Hvor skal det dreneres?
Det skal dreneres på hele/alle blokkene på baksiden av oddetallsiden, og på hele/alle blokkene på forsiden av partallsiden.

Borettslaget har valgt entreprenør etter en tilbudsprosess, men ikke skrevet under på avtalen enda. Styret vet derfor ikke når arbeidet starter opp, men vi håper så raskt som mulig etter at avtalen er signert.

Entreprenør skal grave 6 meter ned og 6 meter utover.
Det settes opp arbeidsgjerder rundt alle arbeidsområder, og det blir montert gangbro inn til oppgangene på partallsiden, når arbeidet igangsettes.
Sykkelstativer på partallsiden blir fjernet når dreneringsarbeidet starter.

Tilbudet som er akseptert er på i underkant av 24 millioner kroner inkl. mva. Styret tar høyde for ekstra kostnader, og har budsjettert prosjektet til 26 millioner kroner.

Hvordan skal borettslaget finansiere prosjektet?
Alternativene er lån eller kontantbetaling fra hver enkelt beboer. Lån er det beste og i praksis eneste alternativ. En av de store fordelene ved å være en del av et borettslag, er at laget i kan ta opp felles lån med gode vilkår. Det var generell positiv stemning på beboermøtet til å finansiere dreneringsprosjektet ved lån.

Tidspunkt for oppstart og gjennomføring av arbeidet vil sendes ut til beboere i god tid.

Utearealene
Styret er ikke fornøyd med gresset etter balkongprosjektet og har klaget til entreprenør.
Sykkelstativer på begge sidene kommer opp igjen etter at dreneringsarbeidet er ferdigstilt.
Det samme gjelder beplantning. Vi skal erstatte tre kirsebærtrær som er kappet ned og enkelte busker noen steder som heller ikke vil bli gjort før dreneringen er ferdig, slik at alt kan tas samtidig. Ved nr. 18 skal støttemuren skiftes, da denne er i ferd med å ramle ned.

Merk at både sykkelstativer og beplantning kan først gjennomføres og fås på plass først etter at dreneringsprosjektet er ferdig.

Bytte av lysarmatur
Borettslaget har i år byttet lysarmaturer i fellesområder og alle garasjer. Bodene er ikke tatt, men disse vil også byttes etter hvert. Dette måtte vi gjøre nå, fordi det er problemer med å kjøpe inn den gamle typen lysstoffrør, som er faset ut. De nye lampene har sensorer som slår ned eller av lysene når det ikke er aktivitet i nærheten. Dette vil gjøre at borettslaget vil spare en hel del på strømutgifter.

Det kom spørsmål om muligheten for å bygge et felles overbygd sykkelstativ et sted i borettslaget. Dette har styret vurdert tidligere, men det tar mye større plass enn vanlige sykkelstativ og har en mye høyere kostnad.

Trappevask: innspill på at det er tidvis vått etter at trappene er vasket, noe som kan utgjøre en sklifare. Beboere må melde i fra til styret ved klager på trappevasken.

Solceller i borettslaget: er vurdert, men p.t. er det ikke økonomi til dette.

Portene i garasjene er merket som nødutgang, men det ble påpekt at det kan by på utfordringer å åpne portene ved brann dersom en ikke har nøkkel, og eventuelt om strømmen er frakoblet. Er det mulig å åpne portene ved å installere en knapp? Styret undersøker og ser hvilke løsninger som finnes.

Høye nye kanter i stien: mange kjøretøy snur i krysset ved nr. 36, og ødelegger gresset.

Spørsmål om fartsdumper – kommunen nekter oss å installere fartsdumper i stien.

Mange kjører fort i tunnelen. Det kan skape farlige situasjoner, spesielt når det står biler parkert ved trappen i Tjalves vei.

Forretningsfører (Even) gikk gjennom regnskap og budsjett.

Bomberommene; Sivilforsvaret ga borettslaget beskjed for noen år tilbake om å utbedre bomberommene. Borettslaget har ikke hørt noe mer fra Sivilforsvaret rundt dette.

Andre innlegg: