Det er borettslaget som har ansvar for sluk i alle leiligheter, jmf. vedtekter og husordensreglene.

Alle beboere har vedlikeholdsplikt generelt og spesielt for slukene, ref. husordensreglene pkt. 1 e):

Skyll vasker og sluk et par ganger i året eller mer med avløpsåpner (ikke pulverform). Dette løser opp fett og belegg og hindrer tilstopping. Til dette formål egner Mudin eller tilsvarende seg (ikke Plumbo).

Alle beboere i underetasjen på partallssiden (18-40) og i første etasje på oddetallssiden (23-51) kan få utlevert Mudin av vaktmester. Ta kontakt på mail kontor@bryn1.no eller telefon 913 89 600.

Ved oppussing gir borettslaget refusjon for selve sluket. Beboer må derfor be rørleggerfirmaet som skifter sluket, lage en spesifisert faktura med kostnadene for skifte av sluk. Beboer søker refusjon ved å sende styret utfylt refusjonsskjema. Faktura og dokumentasjon på betaling vedlegges.

Last ned skjema for refusjon her.