Alle beboere skal nå ha fått utdelt varsel om rens av ventilasjonskanaler som er hengt på sin dør.

Det er Jenssen-System AS som skal utføre arbeidet på alle ventiler og venilasjonskanaler i borettslaget.

De må derfor ha tilgang til alle leiligheter i tidsrommet som er oppgitt på utdelt varsel. Det er viktig at alle beboere tar ansvar for å gi servicemontørene fra Jenssen-Systemer AS tilgang til respektive leiligheter på tidsperioden som er oppgitt.

Servicemontørene fra Jenssen-Systemer AS må få tilgang til ventiler på bad og kjøkken. For 3, 4 og 5-roms må de også ha tilgang til ventil på vaskerom.

Det er viktig at beboere flytter vekk alt av knuselig gjenstander og ting som ikke kan tilsmusses ved og rundt ventilene.

Nøkkellevering kan avtales med både Jenssen-Systemer AS eller med vaktmester (tlf. 913 89 600).

Om beboer er bortreist på ferie eller lignende på oppsatt dag/tid, vil det avtales en oppsamlingsrunde med de det gjelder på et senere tidspunkt.

Kontakt Jenssen-Systemer AS på jsventilasjon@gmail.com eller tlf. 411 78 848.

Andre innlegg: