Etter den tragiske brannen i garasjeanlegget hos våre naboer, må også vi i Bryn 1 tenke noe mer på brannfare og brannvern.

Og vi kan starte med å fjerne brannfarlig avfall fra oppgang, bodrom og garasjeplasser.

Søppel i bodrom

Det blir til stadighet hensatt søppel utenfor bodene i bodrommene i vårt borettslag. Dette er ikke tillatt da dette bidrar til en forsøpling av våre fellesarealer tillegg til at det bidrar til økt brannfare og vanskeliggjør fremkommelighet under brann. Det skal kun plasseres ting innenfor eget bodområde. Det skal ikke settes noe utenfor i bodrommet.

Den siste tiden har det også blitt hensatt en god del søppel i trappeoppgangen ned til bodrommene i nr 29-31 (under «Snekkerbua» til vaktmesteren). Og det er heller ikke lenge siden vaktmesteren ryddet i bodnedgangen mellom 37-39.

Vaktmesteren vår har et stort borettslag å jobbe med, og bruk av tid på å fjerne søppel som beboere har lagt fra seg, går ut over annet viktig vedlikeholdsarbeid.

Vi ber alle beboere om å kun sette igjen sine ting innenfor egen bod. Har du søppel som skal kastes som ikke går i avfallsanlegget, kan slikt søppel kastes i container ved traktorgarasjen onsdager mellom kl. 18.00 – 19.00.

Grunnet mye søppel i bodnedgang 29-31, stenges bodnedgangene på oddetallsiden etter nyttår, og kommer kun til å være oppe onsdag kl. 18.00 – 19.00. Ta evnt kontakt med vaktmester for tilgang utenfor åpningstiden.

Oppgangene

Også i oppgangene ser vi til stadighet at beboere setter fra seg mye rart som ikke skal stå der. I oppgangene er det kun lov til å plassere HC-artikler og barnevogner, så fremt de ikke står i veien for fremkommelighet.

På oddetallsiden kan HC og barnevogn plasseres under trappene.
På partallsiden kan HC og barnevogn plasseres i midtgangen på motsatt side av postkassene, så fremt de ikke står i veien for fremkommelighet.

Alt annet må plasseres inne i leilighet, eller i bod.

UNDER TRAPP: På partallsiden skal det være fritt for ting under trappen. Det blir ikke vasket om det står ting lagret der.

Garasjeplassene

Det er ikke lov å plassere noe annet enn bildekk (og en sykkel om plass) på garasjeplassene i garasjene. ref. Husordensreglene. Det er viktig at bilen ikke stikker ut av parkeringsplassen. Biler skal stå innen for det gule oppmerkede feltet.

Etter brannen i garasjeanlegget lenger ned i Bjørnebærstien, ønsker styret nå å stramme inn hva som lagres i garasjen og i bodrommene.

Frist for å fjerne søppel i bodrom og garasjeplass; tirsdag 6. desember.

Etter fristen bestilles søppeltaxi, og faktura for kostnadene sendes beboer.

Mvh,
Styret

Andre innlegg: