Søppel skal kastes i avfallsanlegget nede på P-plassen.

Alle beboere må kildesortere avfallet sitt etter kommunens krav og kaste det i korrekte avfallspunkter:

  • Matavfall – kastes i grønne godkjente avfallsposer. Trenger du flere poser, finnes disse i en grønn kasse ved avfallsanlegget.
  • Restavfall
  • Papp og papir
  • Plast
  • Glass og metall

Brikke til avfallsanlegget får du av vaktmester; tlf 913 89 600 eller epost kontor@bryn1.no

 

Har du større restavfall som ikke får plass i avfallsanlegget, kan du brukte kontaineren. Les mer om kontaineren.