Det er snart generalforsamling og da skal det også velges inn nye styreplasser.

Det som skal velges inn i år er følgende:

1 styreleder for 2 år
1 styremedlem for 2 år
4 varamedlemmer for 1 år.

Meld inn din interesser til:
Epost: lillhovik@hotmail.com
SMS: 47372586

Frist: 4. mars 2022 for å melde seg til valgkomiteen.
NB: Du kan også stille som benkeforslag på selve generalforsamlingen.

Hilsen

Valgkomiteen
Laila Ekeli, Karin Johnsrud og Lill Høvik