Styret jobber for at alle skal trives med å bo i vårt kjære borettslag.
Har du spørsmål, innspill, klager eller andre henvendelser, ta skriftlig kontakt med styret:

Epost til styret sendes til post@bryn1.no

Varamedlemmer