Styret jobber for å ivareta beboernes og boligselskapets interesser og til syvende og sist for at alle skal trives med å bo i vårt kjære borettslag.

Styret setter stor pris på å få innspill fra beboere, så ikke nøl med å fortelle oss hva du mener om noe. Vi svarer også gjerne på spørsmål om det er noe du lurer på.

Er det noe som plager eller irriterer deg, eller har du naboer som bryter borettslagets regler? Da bør du sende inn en klage til styret. En klage må sendes skriftlig på epost til post@bryn1.no.

Les mer om hva du som andelseier må melde inn til styret.

Skjer det alvorlige hendelser som angår bygningsmasse, som f.eks vannlekkasje, brann, kloakk tilbakeslag/oppkom mm., er det svært viktig at du tar kontakt med styret og/eller vaktmester så raskt som mulig for å sette i gang tiltak.

Har du spørsmål, innspill, klager eller andre henvendelser, ta skriftlig kontakt med styret:

Epost til styret sendes til post@bryn1.no

Varamedlemmer