Viktig om inneklima og lufting

Alle ventiler, lufteluker og vindusspalter må stå åpne og ikke dekkes til på noen måte, ellers vil det dannes kondens i flere leiligheter og ventilasjonsanlegget.