Istandsettelsen av alle plener rundt blokkene er arbeid vår balkongentreprenør Balco AS har ansvar for å gjøre. Styret er ikke fornøyd og vi har hatt et par møter med utøvende underleverandør for å høre hva som skal gjøres.

Det er flere ting som gjør at gresset ikke har grodd noe særlig:

  1. Det ble sådd sent i fjor høst og kulda kom tidlig. Dermed fikk ikke gresset begynt å gro noe særlig
  2. Det var en del vind som tok med seg mye gressfrøene
  3. Det ble sent varmt i våres (gresset gror ikke før temperaturen ligger på rundt 8-9 grader). Ugresset fikk dermed rot og vokste vilt og gresset glimrer med sitt fravær.
  4. Det har vært veldig tørt og det har vært vanskelig å holde skikkelig vanning som monner i gang. Det er også datovanning i kommunen som vi må ta hensyn til

I vårt siste møte med den utøvende underleverandøren ble det enighet om at de må så mer. De kommer derfor i uke 27 for å gjøre dette.

Når gresset begynner å gro, vil det fort ta over for ugresset og ugresset vil derfor ikke få god grobunn og dermed forsvinne etter hvert.

Noen lurer på hvorfor det er så mye sand i jorden, men det skal det være, for å få luftig jord. Blir jorda for tettpakket, trives ikke gresset.

Styret jobber også med å finne en entreprenør som kan gjøre i stand alle uteplasser, plante busker og trær der dette skal gjøres, sette ut nye sykkelstativ og annet vi ønsker å få i orden. Det er ganske dyrt å få gjort slike ting, så vi starter i det små med det aller nødvendigste og vil deretter spe på litt hvert år fremover, så sant vi syns det er økonomisk forsvarlig.

Vi har to aktuelle entreprenører som har kommet med tilbud. Styret vil jobbe med dette fremover.

Styret vil invitere beboere til et beboermøte til høsten for å vise hvilke planer vi jobber med foreløpig. Her vil det også bli muligheter for innspill hva angår uteområdene.

Andre innlegg: