Alle som har lagret sine sykler i bombrommet, kan nå hente ut syklene sine på følgende tidspunkter:

Tirsdag 23.04.24 kl:18.00-19.00 mellom 37-39

Tirsdag 23.04.24 kl: 19.00-20.00 mellom 39-33

Styret er klar over at det mangler sykkelstativer på oddetallsiden etter balkongprosjektet. Men før vi kan montere nye stativer, er vi nødt til å gjøre ferdig dreneringsprosjektet som gjør at store deler av borettslaget må graves opp. Forsøk å benytt sykkelstativer på partallsiden så langt det lar seg gjøre.

 

Andre innlegg: