Det går ikke lenger an å få tak i lysstoffrør, noe sikkert alle er klar over. Import til Norge av lysstoffrør sluttet 1. juli 2023. Siden vi har lysstoffrør i alle armaturer i alle fellesarealer, må disse skiftes. Tirsdag vil arbeidet med å bytte ut alle lamper fra sokler med lysstoffrør til sokler med LED-pærer starte opp. Det er Ø. Wiig Installatør AS som vil foreta utskiftingen. Vi skal skifte i alle oppganger, garasjer, tunnelen, berederrommene og i traktorgarasjen i første omgang. Senere må vi også skifte i alle bodrom, kjellere, garasjenedganger og ellers der vi har slike armaturer.

Oppstart vil være i oppgang nr. 23 og foregå fortløpende oppover. Det vil tidvis være mørkt i oppgangene, så styret beklager uleiligheten med dette. Vi antar at ca. fire oppganger kan skiftes per dag, men dette er usikkert før de kommer i gang.

På sikt vil vi spare kostnader på forbruk av energi, da tidligere erfaringer hos andre viser en innsparing på mellom 50-70 %. Dette vil imidlertid være usikkert, inntil vi har sett hva vårt eget regnskapet sier oss. Uansett er denne utskiftingen noe vi er nødt for å gjøre.

De nye lampene vil ha sensorer som programmeres på korte intervaller. Disse kan programmeres om, hvis det vi har bestemt på forhånd, ikke er egnet for oss.

Mvh,
Styret

Andre innlegg: