Generalforsamling

Generalsforasamlingen (GF) er borettslagets øverste myndighet i andelslaget, og foregår vanligvis på våren en gang mellom mars og mai. Styret kaller inn til generalforsamling i god tid før møtet, og setter tidsfrist for å melde inn innkommende forslag som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret velger hvordan generalforsamlingen gjennomføres. Vanligvis vil GF gjennomføres ved fysisk oppmøte, men under pandemien i 2020 og 2021 ble GF avholdt digitalt.

Valg

Generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. Styreleder skal velges særskilt.
Styret i Bryn borettslag skal bestå av:

  • 1 styreleder
  • 3 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer.
  • I tillegg har forretningsfører ABBL én plass i styret pluss en vara.

Styremedlemmer sitter i to (2) år om ikke annet er bestemt av generalforsamlingen.
Varamedlemmer sitter i ett (1) år.

Styret sender ut informasjon digitalt og ved oppslag i oppgangene om valg i god tid før GF, og de som er interessert melder seg til valg innen oppgitte frister, eller melder seg som benkeforslag på generalforsamlingen.

For å stille til valg kan en enten melde seg til valgkomiteen innen fristen som oppgis, eller du kan stille som benkeforslag under valget på selve generalforsamlingen.

Valgkomite

Valgkomitéen skal bestå av tre (3) medlemmer. De sitter ett (1) år av gangen og velges på GF.

Medlemmene av valgkomitéen presenterer sin innstilling til valget på GF.

Ønsker du å sitte i valgkomitéen, melder du din interesse til styret på post@bryn1.no, eller meld seg som benkeforslag på selve generalforsamlingen.