Hold av dagen! Det er viktig at mange kommer.

Styret inviterer til både beboermøte og ekstraordinær generalforsamling 12. mai. Det siste for å få på plass enkelte ting i forbindelse med dreneringen. Vi ønsker også å snakke økonomi samt istandsetting av utearealer. I tillegg til dette, åpner vi for å snakke om ting folk ønsker å ta opp. Det er lenge siden vi har hatt et beboermøte og mange har sikkert noe de lurer. Ingen spørsmål eller emner er for dumme, for små eller uinteressante.

Innkalling vil komme i løpet av neste uke.

Møtet vil bli holdt på Rykkinn skole.

Andre innlegg: