Til andelseiere i A/L Bryn Borettslag I

Ordinær generalforsamling er planlagt avholdt onsdag 29.03.2023.

Alle saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, må være innlevert til styret innen:

Onsdag 01.02.2023.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling er det ønskelig at:

  • Det går klart frem at saken ønskes behandlet på ordinær generalforsamling
  • Forslagsstiller formulerer en kort orientering for saken og et konkret forslag til vedtak
  • For forslag som vil innebære ”større” økonomiske forpliktelser for Bryn Borettslag I A/L, bør det på forhånd, av forslagsstiller, være utredet bl.a. kostnadsoverslag samt informasjon som gjør det mulig å kunne stemme over forslaget
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på ordinær generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte

Forslag sendes til styrets e-postadresse: post@bryn1.no

Endelig innkalling følger senere.

Med vennlig hilsen

Styret

Andre innlegg: