Til andelseiere i A/L Bryn Borettslag I

Ordinær generalforsamling er planlagt avholdt onsdag 11. mai 2022.

Alle saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, må være innlevert styret innen:

Torsdag 31. mars 2022

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, er det ønskelig at:

  • Det går klart frem at saken ønskes behandlet på ordinær generalforsamling
  • Forslagsstiller formulerer en kort orientering for saken og konkret for slag til vedtak
  • For forslag som vil innebære «større» økonomiske forpliktelser for A/L Bryn Borrettslag I, bør det på forhånd, av forslagsstiller, være utredet bl.a. kostnadsoverslag samt informasjon som gjør det mulig å kunne stemme over forslaget.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på ordinær generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte

Forslag sendes styrets epostadresse: post@bryn1.no
eller legges i postkassen utenfor styrets kontor mellom nr. 37 og 39.

Endelig innkalling følger senere.

Med vennlig hilsen
A/L Bryn Borettslag I

Styret

Andre innlegg: